Adatkezelési tájékoztató

Hernádi Kitti EV. (székhely: 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3); adószám: 53147853-1-22, elektronikus elérhetőség: admin@rozbel.hu; honlap címe: www.rozbel.hu (a továbbiakban: honlap); telefonszám: +36 30 383 1233; a továbbiakban: Adatkezelő) a vonatkozó, személyes adatok védelmét meghatározó jogszabályi rendelkezésekkel, így különösen a GDPR-ral összhangban az alábbiakban tájékoztatja a  szolgáltatásait igénybe vevőket az általa alkalmazott adatkezelésről.

1. Adatkezelés bemutatása

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a személyes adatok védelmére és mindenkor ügyel a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosítására, melynek alapvető követelménye az adatok kezelésére vonatkozó megfelelő tájékoztatás nyújtása. Jelen Adatkezelési Tájékoztató többek között információt nyújt az Adatkezelő szolgáltatásának nyújtása során történő adatkezeléséről: a kezelt adatok megismerésének forrásairól, köréről, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról és időtartamáról, a személyes adatokkal kapcsolatos jogokról és az azok közötti választási lehetőségekről, illetve tartalmazza azokat az elérhetőségeket is, amelyeken választ kaphat az Érintett az Adatkezelő adatvédelmi folyamataival kapcsolatos kérdéseire.

Az Adatkezelő kisállatokkal kapcsolatosan online szolgáltatást nyújt.
Részletes tájékoztatást a teljes Adatkezelési Tájékoztató nyújt a személyes adatkezeléssel érintett számára.

ROZBEL HÍRLEVÉL, AZAZ A REKLÁM KÜLDÉSE ÉS A NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: reklám tartalmú hírlevelek küldése és nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett e-mail címe
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig
Adatfeldolgozók:

Hernádi Kitti EV. (székhely: 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3); adószám: 53147853-1-22, elektronikus elérhetőség: admin@rozbel.hu; honlap címe: www.rozbel.hu; telefonszám: +36 30 383 1233; adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése)

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA elektronikus elérhetőség: https://mailchimp.com/contact) adatfeldolgozás célja: Adatkezelő hírleveleinek küldése

ADATKEZELŐ ÁLTAL A FACEBOOK ÉS INSTAGRAM KÖZÖSSÉGI MÉDIAFELÜLETEKEN MEGOSZTOTT NYEREMÉNYJÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTELI LEHETŐSÉG BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ ADATKEZELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre: Érintett neve; Érintett címe; Érintett e-mail címe; az Érintett képmása; Érintett telefonszáma
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig

Adatfeldolgozók:

Hernádi Kitti EV. (székhely: 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3); adószám: 53147853-1-22, elektronikus elérhetőség: admin@rozbel.hu; honlap címe: www.rozbel.hu; telefonszám: +36 30 383 1233; adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése)

Facebook Inc. (Instagram) székhely 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; elektronikus elérhetőség: press@fb.com) adatfeldolgozás célja: Adatkezelő által bonyolított nyereményjáték (pl. árkedvezményre jogosító utalvány, eseti nyeremény sorsolások) szervezéséhe szükséges közösségi médiafelület biztosítása.

ADATKEZELŐ SÜTIKRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: Az Érintett honlapon folytatott böngészése preferenciáira, személyes beállításaira és azonosítására vonatkozó információk összegyűjtése és tárolása révén az Adatkezelő szolgáltatásainak az Érintett igényeihez igazítása
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.
Kezelt adatok köre: Az adatkezelés tájékoztató 9. pontjában található
Adatkezelés időtartama: Amennyiben hozzájárult az Érintett, úgy a hozzájárulás visszavonásáig

Adatfeldolgozók:
Hernádi Kitti EV.
(székhely: 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3); adószám: 53147853-1-22, elektronikus elérhetőség: admin@rozbel.hu; honlap címe: www.rozbel.hu; telefonszám: +36 30 383 1233; adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése)

Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14); adószám: 14571332-2-42, elektronikus elérhetőség: utalas@tarhely.eu; honlap címe: www.tarhely.eu; telefonszám: + 36 1 789 2789)


ADATKEZELŐ ÉS AZ ÉRINTETT KÖZÖTTI KAPCSOLATTARTÁSRA IRÁNYULÓ ADATKEZELÉS ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]; a hozzájárulás bármikor visszavonható
Kezelt adatok köre: Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma
Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt év

Adatfeldolgozók:

Hernádi Kitti EV. (székhely: 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3); adószám: 53147853-1-22, elektronikus elérhetőség: admin@rozbel.hu; honlap címe: www.rozbel.hu; telefonszám: +36 30 383 1233; adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése)


ADATKEZELŐ PANASZKEZELÉSI CÉLÚ ADATKEZELÉSÉNEK ÖSSZEFOGLALÁSA:

Adatkezelés célja: Adatkezelő által az Érintett részéről benyújtott panasz kivizsgálása
Adatkezelés jogalapja: Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont]

Kezelt adatok köre: Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma
Adatkezelés időtartama: A kezelt adatokat – különösen az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát – az Adatkezelő öt évig [Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés] köteles megőrizni

Adatfeldolgozók:

Hernádi Kitti EV. (székhely: 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3); adószám: 53147853-1-22, elektronikus elérhetőség: admin@rozbel.hu; honlap címe: www.rozbel.hu; telefonszám: +36 30 383 1233; adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése)

TÁRHELY-SZOLGÁLTATÓ
Tárhely.Eu Kft.
(székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14); adószám: 14571332-2-42, elektronikus elérhetőség: utalas@tarhely.eu; honlap címe: www.tarhely.eu; telefonszám: + 36 1 789 2789)

SZÁLLÍTÁS

Adatkezelés célja: az Érintett által megrendelt termékek kiszűllítása

Kezelt adatok köre:  Érintet neve, telefonszáma, email címe, irányító száma, szállítási címe, kapucsengő száma, futár részére megadott üzenet

Adatkezelés időtartama: Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt év

Adatfeldolgozók:

Magyar Posta Zrt. (Székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.; Cégjegyzékszám: 01-10-042463; Adószám: 10901232-2-44. Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása.)

Foxpost Zrt. (Székhely: 3200 Gyöngyös Batsányi János utca 9.; Cégjegyzékszám: 10 10 020309; Adószám: 25034644210. Az adattovábbítás célja: termék kiszállítása, utánvéti díj beszedése)

KÖNYVELÉS
Adatfeldolgozó:
Kiskuti Gáborné EV. (Székhely: 7627 Pécs, Sétatér utca 7; Adószám: 76543171-1-22. Az adattovábbítás célja: egyéni vállalkozás könyvelése)

2. Érintett

Adatkezelő által végzett, személyes adatok kezelésével kapcsolatos folyamatok által érintettek közé tartoznak

 • a honlapon regisztrálók;
 • hírlevélre feliratkozók;
 • az Adatkezelő által alkalmazott sütiket elfogadó felhasználó;
 • az Adatkezelővel kapcsolatot tartók;
 • az Adatkezelő részére panaszt benyújtók

(a továbbiakban együtt: Érintett).

3. A személyes adatok Adatkezelő általi megismerésének forrásai

Az Adatkezelő az Érintett személyes adatait az Érintettől

 • a honlapon történő regisztráció;
 • hírlevélre feliratkozás;
 • a sütik elfogadása;
 • a kapcsolattartásra irányuló megkeresés;
 • a panasz benyújtása során kapja meg.

4. Adatkezelés jogalapja, célja, a kezelt adatok köre és az adatkezelés időtartama

4.1. A reklám küldése és a nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

4.1.1. Adatkezelő által a honlapon történő regisztrálás Érintett részére lehetővé tétele céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont; reklám tartalmú hírlevelek tekintetében a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (1) bekezdés is]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.1.2. Adatkezelő és partnerei által az Érintett általi, a honlapon vagy az applikáción történő regisztrációval kapott hozzájárulás alapján kifejtett reklám tartalmú hírlevelek küldése és nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása célú tevékenysége keretében kezeli az alábbi adatokat:

Érintett neve; Érintett e-mail címe; adott esetben Facebook és Instagram közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjáték esetében az Érintett képmása

4.1.3. Az Adatkezelő a reklám és a nyereményjátékban való – Facebook és Instagram közösségi médiafelületek bevonásával történő – részvételi lehetőség biztosítása cél érdekében kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható, a hírlevélről az Érintett bármikor leiratkozhat, melyről Adatkezelő külön tájékoztatást nyújt valamennyi hírlevélben.

4.1.4. Érintett az Adatkezelő és partnereinek reklámja küldéséhez, valamint az Adatkezelő nyereményjátékában való részvételhez adott hozzájárulását Adatkezelő honlapján a “Regisztrálok” felületre és a „Az adatvédelmi szabályzatot elolvastam és elfogadom. Kijelentem, hogy 16. életévemet betöltöttem és saját nevemben regisztrálok, továbbá hozzájárulok személyes adataim reklám – kedvezményeket tartalmazó hírlevek, hasznos tippek és tanácsok, kiadványok – küldése, valamint nyereményjátékban való részvételem céljából történő kezeléséhez.” szövegezésű jelölő négyzetre kattintással adhatja meg.

4.1.5. Adatkezelő a reklám tartalmú hírlevelek küldése során, a visszapattanó e-mail vonatkozásában a Mailchimp szoftverét alkalmazza. Visszapattanó e-mail-nek minősül, amennyiben egy e-mailt nem lehet a megadott címre kézbesíteni. Adatkezelő valamennyi visszapattanó e-mailt regisztrál, emellett fenntartja a jogot, hogy amennyiben érvénytelen e-mail cím, vagy váratlan hiba miatt a kézbesítés megtagadására kerül sor, úgy a második sikertelen kézbesítési kísérlet után az Érintett regisztrációját törölje, mivel ebben az esetben az érintett vonatkozásában megszűnt az adatkezelés célja [GDPR 17. cikk (1) bekezdés a) pont].

4.2. Adatkezelő által a Facebook és Instagram közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából történő adatkezelés összefoglalása

4.2.1. Adatkezelő a Facebook és Instagram közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.2.2. Adatkezelő a közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából az alábbi adatokat kezeli:
Érintett neve; Érintett címe; Érintett e-mail címe; az Érintett képmása; Érintett telefonszáma.

4.2.3. Az Adatkezelő a közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség biztosítása céljából kezelt adatokat az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kezeli, azt követően törli. A hozzájárulás bármikor ingyenesen visszavonható.

4.3. Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

4.3.1. Adatkezelő és az Érintett közötti kapcsolattartás céljából megvalósított adatkezelésjogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. A hozzájárulás bármikor visszavonható.

4.3.2. Adatkezelő az Érintett és ő közötte történő kapcsolattartás céljából az alábbi adatokat kezeli:
Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma.

4.3.3. Adatkezelő az Érintett kapcsolattartás céljából kezelt adatait az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, vagy a hozzájárulás visszavonás hiányában az Adatkezelő szolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évszolgáltatásának az Érintett tekintetében történő nyújtásának teljes időtartama alatt, valamint azt követően az általános polgári jogi igények elévülésének általános ideje alapján öt évig kezeli.

4.4. Adatkezelő által az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából kezelt adatok, az adatkezelés jogalapja és időtartama

4.4.1. Az Adatkezelő által az Érintett által benyújtott panasz Adatkezelő általi kivizsgálása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont].

4.4.2. Adatkezelő által az Érintetti panasz kivizsgálása céljából az alábbi adatokat kezeli:
Panasz egyedi azonosítószáma; Panasz előterjesztésének helye és ideje; Panasz előterjesztésének módja; Érintett által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke; Panasz tartalma; Jegyzőkönyv tartalma; Panaszra adott válasz; Termék lényeges adatai; Érintett vezetékneve; Érintett utóneve; Érintett e-mail címe; Érintett telefonszáma.

4.4.3. Adatkezelőnek az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából történő adatkezelése során az Érintett által benyújtott panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig kezeli a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján.

5. Adatfeldolgozás
5.1. Az Adatkezelő az Érintett adatait a szolgáltatás nyújtása során, annak teljesítése érdekében, és ahhoz szükséges mértékben, szerződött partnerei részére átadja adatfeldolgozásra.

5.2. A szolgáltatásnyújtás teljesítése érdekében szükségesen igénybe vett, Adatkezelő szerződött partnerei közé tartozó adatfeldolgozók, akik által az Érintett adatai feldolgozásra kerülnek:

Hernádi Kitti EV. (székhely: 7627 Pécs, Hajnal utca 10/3); adószám: 53147853-1-22, elektronikus elérhetőség: admin@rozbel.hu; honlap címe: www.rozbel.hu; telefonszám: +36 30 383 1233; adatfeldolgozás célja: adatfeldolgozás célja: informatikai szolgáltatások nyújtása, honlap üzemeltetése, Facebook menedzsment, keresőoptimalizálás, Google Adwords, Facebook Ads és AdRoll kampányok kialakítása és menedzsmentje)

MailChimp (The Rocket Science Group, LLC; székhely: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA; elektronikus elérhetőség: https://mailchimp.com/contact)

adatfeldolgozás célja: Adatkezelő hírleveleinek küldése, különös tekintettel a visszapattanó elektronikus levelekre

Facebook Inc. (Instagram) székhely 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA; elektronikus elérhetőség: press@fb.com)

adatfeldolgozás célja: Adatkezelő által bonyolított nyereményjáték (pl. árkedvezményre jogosító utalvány, eseti nyeremény sorsolások) szervezéséhe szükséges közösségi médiafelület biztosítása.

Tárhely.Eu Kft. (székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14); adószám: 14571332-2-42, elektronikus elérhetőség: utalas@tarhely.eu; honlap címe: www.tarhely.eu; telefonszám: + 36 1 789 2789)

6. Adatbiztonság, az adatok megismerésére jogosultak

6.1. Az adatkezelési időtartam lejártakor az Adatkezelő törli az Érintett adatait.

6.2. Adatkezelő gondoskodik a kezelt adatok biztonságáról, és minden intézkedést megtesz a Érintett magánszférájának védelme, a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás, azaz annak érdekében, hogy az Érintettek személyes adatai a jogszabályoknak megfelelő védelemben részesüljenek.

6.3. A személyes adatok profilalkotási célú automatizált feldolgozása során az Adatkezelő és az adatfeldolgozó további intézkedésekkel biztosítja

 • a jogosulatlan adatbevitel megakadályozását;
 • az automatikus adatfeldolgozó rendszerek jogosulatlan személyek általi, adatátviteli berendezés segítségével történő használatának megakadályozását;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy a személyes adatokat adatátviteli berendezés alkalmazásával mely szerveknek továbbították vagy továbbíthatják;
 • annak ellenőrizhetőségét és megállapíthatóságát, hogy mely személyes adatokat, mikor és ki vitte be az automatikus adatfeldolgozó rendszerekbe;
 • a telepített rendszerek üzemzavar esetén történő helyreállíthatóságát és
 • azt, hogy az automatizált feldolgozás során fellépő hibákról jelentés készüljön.


6.4. Az Adatkezelő az adatbiztonság követelményének megtartásához szükséges intézkedések körében számítógépes adatbázisban, automatikus és manuális módon kezeli az Érintett adatait és intézkedett arról, hogy az Érintett adatainak kezelése zárt, és minden esetben jelszóval védett rendszerben, merevlemezre mentve történjen és e rendszereket csak a szolgáltatás nyújtásával összefüggésben, az ahhoz elengedhetetlenül szükséges mértékben használják az adatok megismerésére jogosultak.

6.5. A számítógépes rendszerek tűzfallal és megfelelő vírusvédelemmel vannak ellátva.

6.6. Adatkezelő elvégzi a rendszer műszaki ellenőrzését és hiba észlelése vagy jelzése esetén intézkedik.

6.7. Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz hozzáférésére jogosultak teljeskörű, adatvédelmi szabályokról történő tájékoztatását. Adatbiztonsági garanciaként Adatkezelő vezetői tisztségviselőit és munkavállalóit titoktartási kötelezettség és jogi felelősség terheli az e tevékenységük során megismert személyes adatok tekintetében.

6.8. A honlapra látogatók, valamint az Érintett számítógépének használatával az Adatkezelő részére hozzáférhetővé váló információk és hálózati azonosítói (IP cím) a honlap látogatottsági adatainak generálása, valamint az esetlegesen felmerülő hibák és támadási kísérletek detektálása céljából naplózásra kerülnek.  A hálózati azonosítókat az Adatkezelő nem köti semmilyen olyan más adathoz, amely alapján a honlapra látogató, vagy az Érintett személye azonosítható lenne. A honlap látogatásával egyidejűleg jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítetteken túl egyéb sütik, illetve webbug-ok letöltésére nem kerül sor.

6.9. Az Adatkezelő részéről a kezelt adatok megismerésére jogosultak köre az adott adatkezelési cél érdekében kezelt adatkezelési időtartamhoz igazodóan differenciált:

 • a honlapon történő regisztráció, az Adatkezelő hírleveleinek küldése, a profilalkotás Érintett részére történő lehetővé tétele, valamint a kapcsolattartás céljából az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, ezek hiányában öt éves időtartamú adatkezelése során az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő Marketing / PR munkakörben foglalkoztatott munkavállalói;
 • az Érintett által benyújtott panasz kivizsgálása céljából kezelt személyes adatok öt éves adatkezelési időtartama alatt az Érintett személyes adatainak megismerésére jogosultak az Adatkezelő ügyfélkapcsolati munkakörben foglalkoztatott munkavállalói;
  6.10. Adatkezelő a reklámot, promóciót, ajánlatot, nyereményjátékot tartalmazó hírlevél küldéséhez hozzájáruló nyilatkozatot tevő Érintettek személyes adatairól nyilvántartást vezet.

7 .Érintetti jogok, jogorvoslati lehetőségek

7.1. Érintett a jelen fejezetben rögzített jogait elektronikus úton, az admin@rozbel.hu e-mail címre, vagy postai úton az Adatkezelő székhelyére az Adatkezelőnek címzett levélben gyakorolhatja.

7.2. Az Érintett kérelmére írásban vagy elektronikus úton az Adatkezelő tájékoztatást ad [GDPR 15. cikk (1) bekezdés; tájékoztatáshoz való jog]:

 • arról, hogy milyen adatokat kezel az Érintettről;
 • az adatkezelés céljairól;
 • azon címzettek kategóriáról, akik számára a személyes adatokat átadhatja;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • az Érintett jogairól és a jogorvoslati lehetőségeiről.

7.3. Az Érintett kérelmére Adatkezelő a személyes adatok másolatát széles körben használt elektronikus formátumban vagy az Érintett által választott más formátumban rendelkezésére bocsátja. [GDPR 15. cikk (3) bekezdés; hozzáférési jog, másolatkiadás iránti jog]

7.4. Az Adatkezelő az Érintett kérésének megfelelően módosítja, pontosítja (helyesbíti) az Érintett személyes adatát, valamint erre a felhasználói profilon keresztül is lehetőséget biztosít. [GDPR 16. cikkhelyesbítéshez való jog].

7.5. Az Érintett adataihoz való hozzáféréséhez fűződő jogának gyakorlása, valamint személyes adatainak helyesbítése céljából Adatkezelőhöz fordulhat.

7.6. Az Érintett kérelmére Adatkezelő törli az Érintett személyes adatát. Az Adatkezelő a kérelem teljesítését a GDPR 17. cikk (3) bekezdésében szereplő okokból tagadhatja meg, így például abban az esetben, ha a személyes adatok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez szükségesek, vagy a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából. [GDPR 17. cikk; törléshez való jog].

7.7. Az Érintett a reklám tartalmú hírlevelek küldése, a profilalkotás, a közösségi médiafelületeken megosztott nyereményjátékban való részvételi lehetőség, a hozzájárulást igénylő sütik alkalmazása, valamint a kapcsolattartás céljából történő adatkezeléshez adott hozzájáruló nyilatkozatát bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatja, illetve bejelentheti a reklám küldésének megtiltása iránti igényét. Ebben az esetben az Érintett valamennyi személyes adatát Adatkezelő haladéktalanul törli a nyilvántartásból és az Érintett részére a továbbiakban nem küld hírlevelet [hozzájárulás visszavonásához való jog]. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

7.8. Az Érintett jogosult kérelmezni a személyes adatok kezelésének korlátozását (zárolását)

 • ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor azon időtartamig kérheti az adatok zárolását, amíg Adatkezelő ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
 • ha az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi a személyes adatok törlését, és ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra, de az Érintett kéri az adatok zárolását jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez [GDPR 18. cikk; adatkezelés korlátozásához való jog (zárolás)]

Adatkezelő zárolási kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, vagy a papír alapon tárolt személyes adatokat külön mappába helyezi át. Adatkezelő a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli. Az adatkezelés korlátozásának e feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogjuk.

7.9. Az Érintett jogosult arra, hogy személyes adatait széles körben használt, géppel olvasható, tagolt formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa. Ezen túlmenően Adatkezelő biztosítja, hogy erre irányuló kifejezett kérelme esetén közvetlenül továbbítja Érintett adatait az Érintett által meghatározott másik adatkezelőnek. [GDPR 20. cikk (1) és (2) bekezdése; adathordozhatósághoz való jog].

7.10. Adatkezelő az Érintett kérelmének beérkezését követő egy hónapon belül tájékoztatja az Érintettet a hozott intézkedésekről. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be a Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

7.11. A joggyakorlás díjmentes. Bizonyos esetekben Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést, ha az Érintett az adatairól másolatot kér, vagy ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó).

7.12. Adatkezelő fenntartja magának azt a jogot, hogy amennyiben megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az Érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az Érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

7.13. A jelen pontban szabályozott eljárások kezdeményezése előtt az Érintettnek lehetősége van – elektronikus úton benyújtható – panaszával az Adatkezelőhöz fordulni az adatkezeléssel kapcsolatos aggályainak kiküszöbölése, valamint a jogszerű állapot helyreállítása érdekében. Adatkezelő a panaszt egy hónapon belül megvizsgálja, arról jegyzőkönyvet vesz fel és annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről az Érintettet írásban, elektronikus úton tájékoztatja. Ha az Adatkezelő az Érintett panaszának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelés jogszerű állapotát helyreállítja, vagy az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti. Ekkor az Adatkezelő az Érintett adatait nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Adatkezelő a panaszról és az annak alapján tett intézkedésekről értesíti azokat, akik részére a panasszal Érintett adatot továbbította. Jelen pontban szabályozott panaszeljárás az Érintettel történő kapcsolattartás keretében az adatkezeléssel kapcsolatos aggályok kiküszöbölésére szolgál és nem vonatkozik Adatkezelő termékeinek helyszíni megvásárlása esetén az azokkal kapcsolatos fogyasztói jogok (szavatossági igények, jótállás, elállás, felmondás) érvényesítése érdekében tett jognyilatkozatokra.

7.14. Amennyiben az Érintett megítélése szerint az Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, vagy az Adatkezelő jogellenes adatkezelést végez, akkor a Hatóság eljárását kezdeményezheti. A Hatóság elérhetőségei: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu; telefonszám: +36 (1) 391-1400; honlap címe: www.naih.hu.

7.15. Amennyiben az Érintett megítélése szerint a Adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő jogát, akkor a bírósági eljárást is kezdeményezhet és követelheti az adatai jogellenes kezelésével vagy adatbiztonság megszegésével az Érintettnek okozott kár megtérítését, személyiségi jogsérelem esetén sérelemdíj megfizetését. Bírósági jogérvényesítés esetén az Érintett a pert lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

8. Sütik

8.1. Amikor meglátogatja a honlapot, az Érintett számítógépe sütiket tárol. A sütik kisméretű szövegfájlok, amelyeket a böngészője tárol az Érintett eszközén bizonyos információk mentése érdekében. Amikor az Érintett a következő alkalommal ugyanazon eszköz igénybevételével látogatja meg honlapot, a sütikben mentett információ vagy a honlapra („Első Fél sütije”) továbbítódik vagy egy másik olyan honlapra, amelyhez a süti tartozik („Harmadik Fél sütije”).

8.2. A mentett és visszaküldött információn keresztül a honlap felismeri, hogy az Érintett korábban már belépett oda és meglátogatta azt az eszközön használt böngészővel. Ezt az információt arra használja az Adatkezelő, hogy a honlapot az Érintett preferenciáival összhangban optimális módon tervezze és jelenítse meg. Ebben a vonatkozásban kizárólag maga a süti kerül azonosításra az Érintett eszközén. Ezen a mértéken túl az Érintett személyes adatait csak a kifejezett hozzájárulásával, vagy abban az esetben menti az Adatkezelő, ha az feltétlenül szükséges az Érintett részére felkínált és az Érintett által elért szolgáltatás használatához.

8.3. Adatkezelő sütik alkalmazása, azaz a honlapon nyújtott szolgáltatásainak az Érintett igényeihez igazítása céljából megvalósított adatkezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont]. Az Érintett hozzájárulását igénylő sütik az alábbiak:

 • bevásárlólista készítése és annak elektronikus levélben történő továbbítása céljából létrehozott funkció igénybevétele esetén a bevásárlólista tartalmát tároló süti
 • bejelentkezési folyamathoz kapcsolódó sütik.


Érintett a sütik alkalmazásához adott hozzájárulását a honlapon az adott süti jelölő négyzetére kattintással adhatja meg.

8.4. Feltétlenül szükséges sütik

8.4.1. A feltétlenül szükséges sütik olyan funkciókat biztosítanak, amelyek nélkül a honlap nem használható rendeltetésszerűen. Ezen sütiket kizárólag az Adatkezelő használja, ezért ezek az Első Fél sütijei. Ez azt jelenti, hogy a sütikben tárolt valamennyi információ visszakerül a honlapra.

8.4.2. A feltétlenül szükséges sütik például arra szolgálnak, hogy Érintett, mint regisztrált felhasználó mindig bejelentkezve maradjon, amikor a honlap különböző aloldalaira belép, és így ne kelljen minden alkalommal újra beírnia a belépési adatait egy új oldalra történő belépéskor.

8.4.3. A feltétlenül szükséges sütik használata a honlapon az Érintett hozzájárulása nélkül lehetséges. A feltétlenül szükséges sütik ezért egyénileg nem aktiválhatók és deaktiválhatók. Az Érintett ugyanakkor bármikor kikapcsolhatja a sütiket a böngészőjében.

8.4.4. Jogalap: GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont.

8.5. Funkció és Teljesítmény sütik

8.5.1. A funkció sütik lehetővé teszik, hogy a honlap már megadott adatokat tároljon (mint például a regisztrált név vagy nyelvválasztás), és ezen adatok alapján tökéletesített és személyre szabottabb funkciókat kínáljon. Ezen sütik csak anonim adatokat gyűjtenek és tárolnak, hogy ne tudják követni az Érintett egyéb honlapokon való mozgását.

8.5.2. A teljesítmény sütik arról gyűjtenek adatokat, hogy hogyan használják a honlapot, annak érdekében, hogy a honlap vonzerejét, tartalmát és funkcióit javítsa az Adatkezelő. Ezen sütik segítenek például meghatározni, hogy a honlap aloldalai látogatottak-e, illetve, hogy mely aloldalak a látogatottak, valamint, hogy a felhasználókat különösen mely tartalmak érdeklik. A teljesítmény süt arra is szolgálnak, hogy

 • rögzítsék különösen egy oldal látogatásainak a számát, az aloldalakra való belépések számát, a honlapon eltöltött időt, a látogatott oldalak sorrendjét, azt, hogy melyik keresési kifejezések vezették el az Érintettet az Adatkezelőhöz, az országot, a régiót és adott esetben a várost, ahonnan belép az Érintett, valamint a honlapra belépő mobil eszközök arányát;
 • rögzítsék a számítógép egerének mozgását, az egérrel végrehajtott kattintásokat és görgetést is, hogy az Adatkezelő megértse, hogy a honlap mely területei érdeklik különösen a felhasználókat.


8.5.3. Ezeket az adatokat nem az Érintett nevéhez vagy felhasználói profiljához kapcsolódóan használja fel az Adatkezelő, hanem statisztikai kimutatás részeként dolgozza azokat fel. Ennek eredményeként a felhasználók igényeinek megfelelően tudja alakítani a honlap tartalmát és optimalizálni a kínálatát. Az Érintett számítógépének technikai okok miatt továbbított IP címe automatikusan anonimizált és nem enged következtetéseket levonni az egyéni felhasználóra nézve.

8.5.4. Jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont.

8.6. Hozzájáruláson alapuló sütik

8.6.1. Azon sütiket, amelyek nem feltétlenül szükségesek és nem funkció vagy teljesítmény sütik, így például a reklám / marketing sütiket, csak a kifejezett hozzájárulásával használja az Adatkezelő.

8.6.2. Az Adatkezelő fenntartja továbbá a jogot, hogy azon adatokat, amelyekhez a honlap látogatói szokásainak az anonim elemzéséből a sütik által jut hozzá, felhasználja annak érdekében, hogy a más weboldalakon, közösségi médiafelületeken bizonyos termékeinek egyes reklámjait megjelenítse. Mindez az Érintett előnyére válik, mert olyan reklámot vagy tartalmat jelenít meg az Adatkezelő ezáltal, amelyről úgy gondolja, hogy érdekli az Érintettet a böngészési szokásai alapján, ezáltal kevesebb olyan véletlenszerűen megjelenő reklámot vagy tartalmat fog látni, amely kevésbé esik egybe az Érintett igényeivel.

8.6.3. A marketing sütik külső reklámtársaságoktól érkeznek (Harmadik Fél sütijei) és az Érintett által látogatott honlapokról gyűjt információt annak érdekében, hogy az Érintettnek célcsoportra irányuló reklámot készítsen.

8.6.4. Jogalap: a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont.

8.7. A sütik kezelése és törlése

Az Érintett a böngészőjét beállíthatja úgy, hogy az a sütik mentését főszabályként ne engedje meg, és/vagy úgy, hogy a böngésző minden alkalommal rákérdezzen arra, hogy az Érintett egyetért-e a sütik bekapcsolásával. Az Érintett bármikor törölheti azon sütiket, amelyeket ismételten bekapcsolt. A böngésző súgó funkciója használatával részletes tájékoztatást kaphat az Érintett ennek működéséről.  A sütik használatának általános érvénnyel történő kikapcsolása korlátozhatja a honlap bizonyos funkcióinak működését.

8.8. Közösségi Beépülő Modulok / Social Plug-ins

8.8.1. A honlapon Adatkezelő használja a közösségi hálók beépülő moduljait (Social plug-ins / „beépülő modulok”), különösen a Facebook „Megosztás” vagy „Megosztás az ismerősökkel” gombját. A Facebook honlapját, a https://www.facebook.com/ weboldalt a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, melyért a Facebook Ireland Limited (Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Írország) a felelős Európában. A beépülő modulok általában Facebook logóval vannak megjelölve.

8.8.2. A megfelelő gombra kattintással (pl.: „Továbbítás”, „Megosztás” vagy „Megosztás ismerősökkel”) az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy a böngészője kapcsolatot teremt az adott közösségi háló szervereivel, és továbbítja a használati adatokat a közösségi háló megfelelő üzemeltetőjéhez, és fordítva. Adatkezelő nem rendelkezik ráhatással arra, hogy a közösségi hálók ezt követően milyen jellegű és terjedelmű adatokat gyűjtenek. A közösségi háló szolgáltató felhasználói profilként tárolja az Érintettről gyűjtött adatokat és azokat reklámozás, piackutatás és/vagy a honlap keresletorientált tervezése céljából használja. Az ilyen értékelés különösen a keresletnek megfelelő reklámtevékenység kialakítása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Érintett honlapunk folytatott tevékenységeiről. Az Érintett jogosult tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben e jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot az adott beépülő modul szolgáltatójával. A beépülő modulokon keresztül Adatkezelő biztosítja az Érintett számára a lehetőséget, hogy a közösségi hálókkal és más felhasználókkal felvehesse a kapcsolatot, hogy az Adatkezelő fejleszteni tudja a kínálatát és érdekesebbé tehesse azt az Érintett, mint felhasználó számára.

8.8.3. Az adatok arra tekintet nélkül kerülnek továbbításra, hogy van-e az Érintettnek fiókja a beépülő modul szolgáltatójánál és be van-e oda jelentkezve. Ha az Érintett bejelentkezett a beépülő modul szolgáltatójához, az Adatkezelő által gyűjtött adatait közvetlenül hozzárendelik a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő fiókjához. Ha az “Aktivál” gombra kattint, és például kapcsolódik az oldalhoz, a beépülő modul szolgáltatója is tárolja az információt a felhasználói fiókjában és nyilvánosan megosztja azt az Érintett ismerőseivel. Adatkezelő javasolja, hogy az Érintett rendszeresen jelentkezzen ki a közösségi háló használata után, különösen mielőtt aktiválja a gombot, így elkerülheti, hogy hozzárendeljék a beépülő modul szolgáltatójánál meglévő profiljához:

9. Egyéb rendelkezések

9.1 Amennyiben Adatkezelő módosítja az Adatkezelési Tájékoztatót, akkor erről a honlapon közleményt helyez el.

90.2 Jelen Adatkezelési tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről Adatkezelő az adat felvételekor ad tájékoztatást. A bíróság, az ügyészség, más nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Az Adatkezelő e hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

9.3. Ha az Adatkezelő a személyes adatokon a megszerzésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az Érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.

9.4 Ha az Adatkezelő más címzettel is közli az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor tájékoztatja erről az Érintettet.